Huś-tu! Ekologiczna Bawialnio – Kawiarnia w Tarnowskich Górach.

Regulamin bawialni

Z Bawialni mogą korzystać dzieci w wieku 0-7 wraz z rodzicem bądź opiekunem.

Regulamin

Bawialni

Bawialnia Huś-tu! Jest miejscem, z którego mogą korzystać dzieci w wieku 0-7 wraz z rodzicem bądź opiekunem.

 

 1. Dziecko wchodzi do bawialni pod opieką pełnoletniego opiekuna i pozostaje pod jego opieką przez cały czas.
 2. Rodzic lub opiekun ma obowiązek zapoznać się z poniższym regulaminem przed skorzystaniem z bawialni
 3. Przebywanie dziecka w bawialni jest odpłatne, określone w Cenniku. Rodzic lub opiekun korzystają z bawialni nieodpłatnie.
 4. Dzieci, rodzice lub opiekunowie korzystają z bawialni w skarpetkach bądź obuwiu zmiennym. Zabrania się wchodzenia w strefę bawialni w gołych stopach bądź obuwiu używanym na zewnątrz.
 5. Obuwie, ubrania wierzchnie dzieci oraz rodzice lub opiekunowie pozostawiają w szatni przy wejściu.
 6. Zabrania się wchodzenia na teren bawialni z plecakami, torbami, reklamówkami oraz jedzeniem. Można je umieścić w szatni.
 7. W bawialni można spożywać jedynie produkty zakupione na miejscu – w kawiarni.
 8. Za rzeczy pozostawione w szatni lub w innym miejscu bez opieki, właściciel bawialni nie ponosi odpowiedzialności.
 9. Za bezpieczeństwo podczas zabawy odpowiadają rodzice lub opiekunowie. Za ewentualne wypadki lub zdarzenia losowe bawialnia Hus-tu! Nie ponosi odpowiedzialności.
 10. Obsługa bawialni Huś-tu! Czuwają nad tym aby korzystanie z wyposażenia bawialni odbywało się zgodnie z jej przeznaczeniem.
 11. Dbając o wzajemne bezpieczeństwo, rodzice lub opiekunowie są zobowiązani do zwrócenia uwagi na to aby dzieci wzajemnie się nie popychały, nie wspinały się po regałach a wszystkich pomocy edukacyjnych używały zgodnie z ich przeznaczeniem.
 12. Mając na uwadze wspólne dobro, zabrania się przebywania na terenie bawialni osób chorych, będących nosicielami niebezpiecznych chorób zakaźnych, wirusowych czy bakteryjnych. Personel w zaistniałej sytuacji może odmówić skorzystania z bawialni, bądź prosić o jej opuszczenie.
 13. Na terenie bawialni obowiązuje całkowity zakaz spożywania napoi alkoholowych, palenia papierosów oraz środków odurzających. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren bawialni.
 14. O sytuacji uszkodzenia, całkowitego zniszczenia wyposażenia bawialni należy poinformować pracowników.
 15. Niniejszy regulamin może ulec zmianie.